Styrelsen

För Mariestads Discgolfklubb 2023 + ansvariga runtomkring

Mattias Klahr

Ordförande
mattias.klahr@mariestadsdgk.se

Marcus Johansson

Sekreterare
marcus.johansson@mariestadsdgk.se

Martin Öller

Kassör och PR-Ansvarig
martin.oller@mariestadsdgk.se

Rasmus Johansson

Ledamot
rasmus.johansson@mariestadsdgk.se

Jonny Hjalmarsson

Ledamot

Peter Adamsson

Ledamot
peter.adamsson@mariestadsdgk.se

Ronny Frid Attefalk

Ledamot

Dick Lindh

Ledamot
dick.lindh@mariestadsdgk.se

Kontakta oss