Styrelsen

För Mariestads Discgolfklubb 2023 + ansvariga runtomkring

Dick Lindh

Ordförande och ansvarig för bangruppen
dick.lindh@mariestadsdgk.se

Rasmus Johansson

Sekreterare
rasmus.johansson@mariestadsdgk.se

Martin Öller

Kassör och PR-Ansvarig
martin.oller@mariestadsdgk.se

Marcus Johansson

Ledamot
marcus.johansson@mariestadsdgk.se

Matias Peltola

Revisor
matias.peltola@mariestadsdgk.se

Mattias Klahr

Ledamot
mattias.klahr@mariestadsdgk.se

Kontakta oss